14.2.2016

Onnistunut tenttiin valmistautuminen

Ensimmäinen psykologian peruskurssin tentti on ohitse ja ajattelinkin koota ajatuksiani siitä, miten valmistautua tenttiin silloin, kun opiskelu perustuu pitkälti itseopiskeluun. Toki vinkkejä voi soveltaa tutkinto-opiskeluunkin.

Haasteet


Tällä kyseisellä suorittamallani kurssilla avoimen yliopiston luentoja on vähän ja tentit perustuvat kurssikirjoihin. Kurssissa on kaksi kirjaa ja molemmista on tällä erää oma tenttinsä. Nyt olin suorittamassa siis ensimmäistä tenttiä ja tulossa on vielä se toinen. Olen aiemmin opiskeluissa tottunut, että luennoilla tulevat olennaisimmat asiat esille ja että ne käsittelevät paljolti myös kirjoissa esille tulevaa asiaa - tässä tätä mahdollisuutta ei nyt ollut vaan opiskelu painottui kirjan lukemiseen. Haastavaa oli myös se, että aiheesta oli monia teorioita ja uusia termejä tuli paljon. Myös aikataulutus arjen keskelle tuntuu haastavalta.


Aikataulutus lapsiperhearjessa


Luku-urakkaa aloittaessa on hyvä tehdä suunnitelma ja aikataulu - esimerkiksi mitä milläkin viikolla tai päivien aikana aikoo lukea. Loppuvaiheeseen on hyvä jättää tilaa kertaamiselle. Kannattaa jättää myös tilaa yllätyksille - esimerkiksi sairaana ei pysty kunnolla lukemaan ja ailloin onkin parempi levätä ja lisäksi voi tulla myös jotain muuta ohjelmaa, joka siirtää lukemista. Lukeminen ei välttämättä myöskään suju niin vauhdikaasti kuin alunperin suunnittelee. Itselleni uusien termien ymmärtäminen tarkoitti toisinaan myös niiden googlettamista ja kirjoittamista auki muistiinpanoihin. Se oli työlästä ja aikaa vievääkin.

Oma kysymyksensä on myös se, että mistä löytää ajan lukemiselle, kun opiskelun yrittää mahduttaa lapsiperhearkeen. Onneksi lapseni ottaa pääsääntöisesti vielä torkut päivällä, joten olen saanut sitä kautta jonkin verran keskeytyksetöntä aikaa lukemiselle. Olen alusta alkaen määritellyt torkkuihin liittyvän ajan omaksi ajakseni, ja tällä hetkellä tuntuu tärkeältä käyttää sitä tähän. Kotitöitä en yleensä tee torkkujen aikana, vaan yhdessä lapsen kanssa. Mutta silti lukupätkät tuntuvat lyhyehköiltä keskittymiseen. Siksi muistiinpanojen tekeminen tuntuukin ensiarvoisen tärkeältä, jotta edellisen päivän ja viikkojen ajatuksiin pystyy helposti palaamaan.

Muistiinpanojen tekeminen


Ratkaisin ongelmia niin, että lukiessani tein muistiinpanoja pieniin lukuvihkoihini. Sen jälkeen kokosin ajatuksiani isompaan vihkoon ja piirtelin teorioita kuvioiksi. Visuaalisena ihmisenä on nimittäin haasteellista, mikäli aineisto on pelkästään tekstiä sisältävää. Väritin lisäksi piirtämäni kuviot ja hain niihin sitä kautta elävyyttä. Tein myös lyhyehköjä listoja ranskalaisin viivoin ja mind mappeja. 


Katsoin viikolla myös vinkkejä englanninkielisen tekstin lukemiseen avointen yliopistojen opiskelutaitoillassa. Itse materiaali löytyy täältä. Vaikka olen aiemminkin lukenut englanninkielisiä kurssikirjoja, on niitä kuitenkin ollut vähemmässä määrin. Seuraava kurssikirja tulee nimittäin olemaan englanninkielinen. Illassa tuli mielestäni hyviä vinkkejä myös suomenkielisten kirjojen lukemista ajatellen. Siinä tuli esille esimerkiksi, että pelkkä lukeminen ei riitä, kun tavoitteena on oppiminen. Sen sijaan kannattaa perehtyä siihen, mikä on oma tapa oppia ja hyödyntää sitä. Huomio kannattaa suunnata keskeisiin kohtiin ja löytää opiskeluun aktiivinen rooli. Muistiinpanoissa voi käyttää myös värikyniä - niiden ei tarvitse olla mustavalkoisia. Hyvistä muistiinpanoista on hyötyä pitkään!

Tentattavan alueeen kertaaminen


Kertasin kirjan sisältöä omien yhteenvetojeni ja kuvioiden avulla - välillä tarkistin jonkin pienen asian kirjasta - mutta keskityin kuitenkin omiin muistiinpanoihini. Selasin myös kirjaa ja opettelin sisällysluettelon ulkoa hieman laajennettuna. Käytännössä kirjoitin itselleni sisällysluettelon pääluvut uudelleen ja jokaisesta luvusta kirjoitin kaksi keskeisintä teoriaa tai asiaa ylös - jotta muistaisin, mihin nämä teoriat liittyivät. Kun erilaisia toisiaan lähellä olevia teorioita on paljon, voi olla haastavaa muistaa, mihin jokin kuvio tai ajatus liittyy!


Tämän laajennetun sisällysluettelon opettelu toi myös luottamusta. Pystyin luottamaan siihen, että tiedän keskeisimmät asiat. Mikäli tenttikysymykset keskittyvät keskeisimpiin aiheisiin, ne ovat listallani ja pystyn muistamaan niistä keskeisimmät asiat piirtämieni kuvioiden ja listausten avulla.

Tenttipäivä


Totesin jo etukäteen itselleni, että tenttipäivänä ei lukeminen enää hyödytä. Päädyin kertaamaan laajennetun sisällysluettelon sekä selailemaan sivut ja ajattelemaan, että muistan kyllä keskeisimmät asiat.

Tärkeimmäksi koin positiivisen ajattelun. Päädyin ajattelemaan seuraavia asioita
Olen tehnyt hyvää työtä tenttiin valmistautuessani. Olen lukenut, tehnyt muistiinpanoja ja kerrannut ne ja se riittää. Voin luottaa omaan valmistautumiseeni ja mennä hyvillä mielin tentiin. Jos tentti ei suju hyvin, sen ei ole tarkoituskaan mennä ja opin tällöin virheideni hyväksymistä. Joka tapauksessa voin olla tyytyväinen itseeni ja siihen, miten paljon olen oppinut uusia asioita lyhyessä ajassa.
Tentissä olin hyvillä mielin kun tiesin, mihin kysyttävät asiat liittyivät ja osasin vastata kysymyksiin. Rauhoittelin itseäni tentissä ja kuuntelin, tulisiko mieleeni vielä jotain kysyttävästä asiasta. Kerroin itselleni, että minulla on kyllä riittävästi aikaa vastata kysymyksiin.

Tentin jälkeen en ole tarkistanut, menivätkö vastaamani asiat oikein vai väärin.Sillä ei oikeastaan ole juuri nyt merkitystä. Toinen tentti on vielä tulossa ja on aika alkaa valmistautua hiljalleen siihen. Aion hyödyntää hyväksi havaitsemiani keinoja myös siihen lukiessani.

Toivottavasti näistä on sinullekin hyötyä!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti